Orø Lægen

+45 69 88 49 19 Orø lægen, Brøndevej 24 A , 4305 Orø

Menu

Børneundersøgelse og vaccinationer

5 ugers undersøgelsen
3 måneder – ingen børneundersøgelse
DTPKH 1.+ P (Pneumococ.-lungebetændelse)

(Difteri-stivkrampe-polio-kighoste-hæmophilus influenza)
5 måneder + børneundersøgelse
DTPKH 2. + P (Pneumococ.-lungebetændelse)

(Difteri-stivkrampe-polio-kighoste-hæmophilus influenza)
12 måneder + børneundersøgelse
DTPKH 3. + P (Pneumococ.-lungebetændelse)

(Difteri-stivkrampe-polio-kighoste-hæmophilus influenza)
15 måneder – ingen børneundersøgelse
MFR 1 (Mæslinger-fåresyge-røde hunde)
2 års børneundersøgelsen
3 års børneundersøgelsen
4 år
MFR 2 (Mæslinger-fåresyge-røde hunde)
5 år
DTKP (Difteri-stivkrampe-kighoste-polio)
12 år
HPV vaccination for piger, se nedenfor

 

Børnevaccinationer er gratis, betales af sygesikringen

 

Midlertidig ændring (3,5 og 12 mdr): Der har i 2016-2017 været ændringer i børnevaccinationsprogrammet. Børn op til 1 år har fået den almindelige vaccine + hepatitis b. Børn der har fået vacciner med denne ved 3 og 5 måneder færdiggøres ved 1 års vaccinen.

 

HPV-vaccination i børnevaccinationsprogrammet

Den 1. januar 2014 indførtes ændrede aldersgrænser i det eksisterende tilbud om gratis HPV (human papilloma virus)-vaccination i det danske børnevaccinationsprogram. Som tidligere tilbydes HPV-vaccinen til alle piger, når de fylder 12 år, men tilbuddet er blevet udvidet således, at vaccinationerne kan gives op til de unge kvinder fylder 18 år (mod hidtil 15 år).

Opdateret d. 1 oktober 2018

Links: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/boern/undersoegelser/boerneundersoegelser/